DSO Online Event

10.30 uur Opening DSO Online

Hier kun je de livestream van DSO Online terugkijken, met daarin de officiële opening door Stijn Steenbakkers, de keynote van Koert van Mensvoort en de bekendmaking van de winnaar van de Boymansprijs 2020. Jouw dagvoorzitter is Dennis Arts.

Klik op bovenstaande afbeelding om de live uitzending op Youtube te bekijken.

11.45 uur Winnaar Boymansprijs 2020

Hieronder vind je alles over de winnaar van de Boymansprijs 2020, dr. Inge Stoter, inclusief de presentatie en het proefschrift.

12.30 uur Themadiscussies – Ronde 1

Neem deel aan een themadiscussie van jouw keuze. De deuren sluiten om 12.40 uur. Deelname aan deze discussies werkt optimaal via een download van de MS Teams applicatie. Wil je webbased van MS Teams gebruik maken kies dan voor Google Chrome als browser. De themadiscussies zijn gesloten.

Europese onderzoeksfinanciering
door ZonMw

Deze workshop geeft de laatste informatie over de Europese fundingprogramma’s.
Deze programma’s zijn drastisch veranderd, maatschappelijke uitdagingen staan centraal.
Creatief omdenken wordt steeds belangrijker.

Welk voorwerk kun je al doen? Hoe kun je tijd winnen? Hoe kun je kleine stapjes maken met internationaal werken? Hoe kun je Brussel benutten om je research & innovatie-netwerk uit te bouwen?
Danielle de Boer, European Affairs Manager Sports Science & Innovation, neemt je mee in deze tips. Ruimte voor vragen is er voldoende.

Terug- en vooruitblik onderzoek & innovatie
door Topteam Sport

De afgelopen jaren werd vanuit het Topteam Sport intensief gewerkt aan het ontwikkelen van een kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen.

In deze sessie geeft Geri Bonhof, lid van het Topteam Sport, een terugblik op de realisaties en de plannen op het vlak van innovatie en onderzoek.

Winnen met sportdata
door Sport Data Valley

In de sport verzamelen we steeds meer data. Om zinvolle conclusies te trekken uit gegevens hebben sporters, coaches en wetenschappers tools nodig. Het digitale platform van Sport Data Valley maakt het gemakkelijker om die gegevens te verzamelen, ordenen en analyseren. 

14.00 uur Themadiscussies – Ronde 2

Neem deel aan een themadiscussie van jouw keuze. De deuren sluiten om 14.10 uur. Deelname aan deze discussies werkt optimaal via een download van de MS Teams applicatie. Wil je webbased van MS Teams gebruik maken kies dan voor Google Chrome als browser. De themadiscussies zijn gesloten.

Het speelveld van de sport: kansen en uitdagingen voor de organisatie en financiering van de sportbranche
door NLSportraad

De Nederlandse Sportraad presenteert de analyses over de huidige organisatie en financiering van de sportbranche. Hoe maken we deze branche klaar voor de toekomst?
Luister naar de referenties van drie experts en discussieer met ons mee over de toekomst!

De praktijk en de wetenschap samen aan zet!
door Watertorenoverleg / Lectorenplatform Sport en Bewegen

HBO  en WO presenteren hun agenda mbt de grootste uitdagingen op het terrein van sport en bewegen. Deze thema’s worden het middelpunt van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Daarna gaan we in gesprek aan de hand van drie vragen:

  1. Wat zijn de grootste uitdagingen binnen deze thema’s?
  2. Wat zijn suggesties voor onderzoeksvragen en -onderwerpen?
  3. Hoe kunnen we dit in de praktijk gaan onderzoeken?

De praktijk van burgerparticipatie: Do’s en Don’ts bij het leren begrijpen van en samen ontwikkelen met de burger
door ZonMw

In deze praktische en interactieve sessie krijg je tips over het betrekken van burgers bij je onderzoek en verzamelen we best practices én briljante mislukkingen. Drie werkvormen zoals toegepast binnen de living labs sport en bewegen worden toegelicht in break-out sessies!

Vanaf 11.50 uur – Abstract Presentaties

Met een druk op de presentatie van jouw keuze vind je de 8-minuten video, een biografie en de contactgegevens van de onderzoeker(s) én het abstract.

Bewegen in en rondom School

Do parenting practices moderate the association between de physical neighbourhood environment and children’s physical activity levels?
Effecten van de KEIGAAF interventie op de BMI z-score, het beweeggedrag en voeding van basisschoolkinderen na 2 jaar
Ontwikkelingen in het beweeggedrag van kinderen tussen primair- naar secundair onderwijs: wat verandert er en waar vindt die verandering plaats?
Effect van een scholingsprogramma op docentvaardigheden voor het stimuleren van zelfregulatie in de gymles
Effects of aerobic and cognitively-engaging physical activity on cognitive functions in physical education: a cluster RCT
Een longitudinaal onderzoek naar beweeg- en zitpatronen van kinderen en de rol van de gymles: draait het allemaal om beweegplezier?
Motoriek tijdens de groei: het verband tussen maturiteit en motorische competentie
Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek; aanpak motorische achterstanden van Amsterdamse basisschoolleerlingen
Observeren van zelfregulatie-strategieën tijdens zelfgestuurd oefenen
Meer bewegen, beter bij de les
Motor competence and motivation of children aged 4-6 years: a cross-sectional study
Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek; aanpak motorische achterstanden van Amsterdamse basisschoolleerlingen: ‘oranje

Sport & Bewegen voor Iedereen

A network perspective on living labs for more inclusive sporting encounters for socially vulnerable people
Hoe ontwikkel je door co-creatie de meest effectieve maatschappelijke campagne tegen racisme in de voetbalsport? Een Qsort analyse onder 30 fanatieke voetbalsupporters
Deel van het spel? Een studie naar de normalisering van gokken in Vlaamse sportclubs
Sporten en bewegen van kinderen in tijden van corona
Buurtsportcoach belangrijke verenigingsadviseur in coronatijd
Bekijk het maar! Praktijkonderzoek naar implementatie van positieve videofeedback bij een jeugdteam van PEC Zwolle
Youth, poverty and sport: What (can) coaches do?
Kwetsbare personen in coronatijd: hoe willen zij sporten en bewegen?
Vechtende jongeren
The Impact of Inclusive Sporting Encounters for Marginalised Groups
Beschrijving van het gebruik van een co-design benadering om een toolbox te creëren om sport en bewegen bij kinderen met een fysieke beperking te stimuleren.
Warme contacten?! Samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches om sporten en bewegen van kinderen met een beperking te bevorderen.
De impact van sportdeelname: Onderzoeksmethoden voor kwetsbare volwassenen
Routines van professionals in het organiseren van inclusieve sportieve ontmoetingen voor meiden

Sport & Bewegen voor je Gezondheid

Verbinding van zorg en sport: Bewegen op Recept
De invloed van percepties van de directe woonomgeving op beweeggedrag: Context-specifieke analyses op basis van GPS, GIS en accelerometrie
Sporten met Reuma in de regio: hoe kunnen we dit optimaal ondersteunen?
Het zorgpad richting een passend sport- en beweegaanbod voor mensen met reuma
Physical fitness and psychosocial health in healthy adolescents (12-15 years)
Sportkundigen ontwikkelen eHealth interventies in de nieuwe online module ‘Gedragsverandering en leefstijlinterventie met behulp van eHealth’
Wandelen op anderhalve meter afstand: de Nationale Diabetes Challenge Light

Sport & Prestatie

How is the issue of intersex athletes in elite sports positioned in research between 2000-2020? – A systematic review
Whey protein supplementation does not accelerate recovery following a single bout of eccentric exercise
Coach in control – Overschrijding van de bedoelde trainingsbelasting heeft een relatie met minder prestatieverbetering
Coach in Control – Monitoren en sturen van training: wensen en behoeften van de topsportcoach
Coach in control: knelpunten die trainer/coaches ervaren bij het monitoren van sporters
Towards more effective prevention and rehabilitation of hamstrings injuries: A biomechanical comparison of three hamstrings exercises
Psychologische profielen van langeafstandslopers en het risico op chronische vermoeidheid en blessures
Scoren tijdens en na de voetbalcarrière: Het belang van competentieontwikkeling bij profvoetballers

Sport, Beleving & Ruimte

Urban Sports in Beeld
De WijkBeweegKaart: ophalen van wensen & behoeften
Sporten voor iedereen! Wat wil ‘iedereen’?
Sport en bewegen in de eigen buurt: een kwart van de volwassenen (26%) neemt deel aan sportieve activiteiten in zijn/haar eigen buurt
Wij zijn ons lichaam: wat sport en beweging ons vertellen over menselijk gedrag
Urban sporters: wie zijn het – wat beweegt hen?
Level up?! Een verkenning naar toepassingen van actieve gaming voor sportbeleid.
Technologie en hardlopers, een (mis)match?
Iteratief samenwerken aan de online leeromgeving voor buurtsportcoaches: iedereen aan zet!