Scoren tijdens en na de voetbalcarrière: Het belang van competentieontwikkeling bij profvoetballers

Samenvatting

Ondanks dat hij het belang van een brede persoonlijke ontwikkeling niet miskende, bleek Johan Cruijff, één van de grootste voetballers aller tijden, onvoldoende voorbereid op de post-voetbal carrière. Zoals zijn korte ondernemerscarrière liet blijken, liep Johan nogal snel buitenspel in zijn nieuwe carrière. Om dergelijke scenario’s te vermijden, ijveren onderzoekers (bv. Lavallee, 2019; Stambulova, 2003; Wylleman, 2019) om voetballers niet enkel te coachen en monitoren in hun sportieve ontwikkeling, maar ook in hun competentieontwikkeling op andere vlakken. Smismans en collega’s (2020, in press) ontwikkelden daarom de Athletes’ Competency Questionnaire for Employability (ACQE), een instrument om de competenties van topsporters, noodzakelijk ter optimalisatie van hun inzetbaarheid in een nieuwe carrière, in kaart te brengen.

Het doel van deze presentatie is tweeledig: (1) de ACQE gebruiken om uit te lichten in welke mate professionele voetballers de competenties beheersen die noodzakelijk zijn om hun inzetbaarheid in een nieuwe carrière te optimaliseren en (2) de praktische toepasbaarheid van de ACQE kaderen.


Sofie Smismans

Sofie werkt als doctoraatsonderzoeker bij de onderzoeksgroep Sportpsychologie en Mentale Ondersteuning van de Vrije Universiteit Brussel.

Sofie’s onderzoeksinteresses liggen in het brede domein van de sportwetenschap. Hoewel een grote interesse in de carrièreontwikkeling en – transities van topsporters prominent aanwezig is, ontwikkelde ze tijdens haar sportwetenschappelijke opleiding ook interesse in de maatschappelijke impact van sport.

In haar doctoraatsproject onderzoekt Sofie onder meer de uitdagingen en resources die gepaard gaan met topsporters hun transitie van topsport naar een nieuwe professionele carrière.

Co-auteurs

  • Paul Wylleman
  • Koen de Brandt
  • Simon Defruyt
  • Nienke van Gerven