Technologie en hardlopers, een (mis)match?

Samenvatting

Ondanks het enorme potentieel van draagbare technologie om hardlopers te ondersteunen, is er een aanzienlijke groep die stopt met hardlopen omwille van blessures en demotivatie.  Er lijkt dus sprake te zijn van een gap tussen wat technologie als potentieel heeft en wat hardlopers nodig hebben. Een reeks van studies wordt gepresenteerd waarmee inzicht is verkregen in, (i) het profiel van recreatieve hardlopers en hun behoefte met betrekking tot technologie, en (ii) hoe draagbare hardloop-gerelateerde technologie wordt ontworpen. Waarna vervolgens verschillende strategieën worden gepresenteerd waarmee de mismatch tussen wat technologie als potentieel heeft en wat hardlopers nodig hebben getracht is te verkleinen.


Mark Janssen

Mark Janssen werkt als docent-onderzoeker aan Fontys Sporthogeschool Eindhoven, en onderzoekt hoe technologie kan helpen om sporters, gemotiveerd te houden en blessurevrij te bewegen. Denk aan apps die daadwerkelijk gedrag veranderen, algoritmes die hardlopers blessurevrij laten sporten en online tools die sporters ondersteunen in de keuze voor de juiste technologie. Dit is tevens ook de focus van zijn promotieonderzoek binnen Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Industrial Design.