Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek; aanpak motorische achterstanden van Amsterdamse basisschoolleerlingen: ‘oranje

Samenvatting

Veel kinderen (15%) in het basisonderwijs ontwikkelen een motorische achterstand. In dit onderzoek wordt gekeken naar kinderen met een matige motorische achterstand: hoe is het verloop van de motorische vaardigheden van kinderen met een matige motorische achterstand (categorie oranje)? Dit geeft meer inzicht in de noodzaak tot interveniëren door de gymleraar aan de grote groep kinderen (10%) in de categorie ‘oranje’.

Om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden over de tijd te onderzoeken zijn data van 2015 tot 2019 gebruikt. Voor alle kinderen in de oranje categorie is gekeken in welke categorie (rood, oranje, groen) zij een, twee of drie jaar later zaten.

Gemiddeld gaat 13% van de oranje kinderen naar rood, 27% blijft oranje en 60% gaat naar groen. Te zien is dat deze percentages na een, twee en drie jaar redelijk constant zijn. Gezien het grote aantal ‘oranje’ leerlingen, is het belangrijk dat ook aan deze groep leerlingen aandacht wordt besteed.


Anne den Uil

Anne den Uil werkt als docent-onderzoeker op de Hogeschool van Amsterdam. Zij is daar bezig met een onderzoek naar de effectiviteit van Gym+ en MRT en een onderzoekt de relaties tussen motorisch zelfbeeld, beweeggedrag, fitheid en gewichtsstatus bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Co-auteurs

  • Hemke van Doorn
  • Dayenne L’abée
  • Mirka Janssen