Meer bewegen, beter bij de les

Samenvatting

Het doel van dit kwalitatieve onderzoek was om de belemmerende- en bevorderende factoren die groepsleerkrachten ervaren bij het integreren van bewegen tijdens de schooldag te inventariseren. Deze belemmerende en bevorderende factoren werden met semigestructureerde interviews opgehaald bij (vak-)leerkrachten, interne begeleiders en directieleden geïnventariseerd t.a.v. bewegen tijdens de schooldag.  In deze presentatie bespreken we de uitkomsten aan de hand van vier hoofdthema’s.


Mandy Schweitzer

Mandy Schweitzer is onderzoeksmedewerker bij het lectoraat Bewegen In en Om School. Zij houdt zich onder andere bezig met het project Meer bewegen, beter bij de les? en met de coördinatie van het project VAMOS.

Mandy studeerde in 2018 af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en is nu bezig met de master Ecologische Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Naast het werk voor het lectoraat Bewegen In en Om School geeft zij les in het speciaal basisonderwijs, cluster 2 en is zij sinds schooljaar 2020-2021actief als opleidingsdocent op de ALO.

Co-auteurs

  • Steven Mauw
  • Joske Nauta