Observeren van zelfregulatie-strategieën tijdens zelfgestuurd oefenen

Samenvatting

Bewegingsonderwijzers, maar ook jeugdcoaches, werken aan het verbeteren van het bewegen, maar leren hun leerlingen ook het bewegen zelf te regelen. Het zelf regelen van bewegen stelt kinderen in staat om keuzes te maken over hun oefenen en leren en kan de motivatie om te leren en de beweegvaardigheid van leerlingen vergroten. Het evalueren van zelfregulatie gebeurt gewoonlijk met behulp van interviews of vragenlijsten. Deze zijn in bewegingsonderwijs en sport vaak te omslachtig en zijn bovendien sterk afhankelijk van zelfreflectie van de leerling.

Deze presentatie maakt duidelijk dat leerlingen tijdens zelfgestuurd oefenen ook aspecten van zelfregulatie laten zien. Kinderen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschillen in de mate waarin zij hun oefenen plannen en monitoren. Ook verschillen zij in de inschatting van hun prestatie.

Het observeren van zelfregulatie is een bruikbare tool voor bewegingsonderwijzers en sportcoaches om zelfregulatie bij hun leerlingen te evalueren en gericht te stimuleren.


Joop Duivenvoorden

Joop Duivenvoorden is bewegingswetenschapper en docent aan de Calo van de Hogeschool Windesheim. Als onderzoeker bij de kenniskring Bewegen, Onderwijs en Sport doet hij promotieonderzoek naar het stimuleren van zelfregulerend leren in het bewegingsonderwijs.

Co-auteurs

  • John van der Kamp
  • Ivo van Hilvoorde