Level up?! Een verkenning naar toepassingen van actieve gaming voor sportbeleid

Samenvatting

Deze videopresentatie gaat over de (on)mogelijkheden van gaming voor toepassing in sportbeleid voor de doelgroep adolescenten. Op basis van een serie interviews en zelfdeterminatietheorie wordt duidelijk dat actieve gaming vanwege de technologische component (sensoren en VR) weliswaar inspireert, maar dat gaming vooral werkt in sportbeleid wanneer gaming samen met beweegactiviteiten georganiseerd wordt. In die bijeenkomsten zorgt de energie van gaming en de sociale verbondenheid voor enthousiasme bij jongeren. Deze gecombineerde FIFA-en-voetbaltoernooien en Fortnite-en-apenkooien bijeenkomsten zijn vaak lokale samenwerkingen in grote steden. Om beter te begrijpen voor welke doelgroepen en op welke wijze gaming in sportbeleid toegepast kan worden, lijkt de volgende logische stap om de initiatieven en belanghebbenden samen te gaan brengen in een netwerk en ervaringen meer structureel en data-gedreven met elkaar te gaan delen.


Bart van Bezooijen

Bart van Bezooijen is docent bij Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Hij is actief in onderwijs en onderzoeksprojecten over sporteconomie en sportmarketing. Hierbij zijn sportevenementen, sportbeleid en esports zijn aandachtgebieden. Hij presenteert regelmatig tijdens (inter-)nationale wetenschappelijke congressen. Hij studeerde Economische Psychologie aan Tilburg University en promoveerde aan dezelfde universiteit met een proefschrift over samenwerken in virtuele teams. Hij werkte als post-doctoraal onderzoeker bij de TU/e op het gebied van morele besluitvorming. Naast zijn werk is Bart actief als mountainbike instructeur.

Co-auteurs

  • Monique van Rooijen
  • Freek van Boekel