Urban sporters: wie zijn het – wat beweegt hen?

Samenvatting

Steeds meer mensen prefereren sporten in ongeorganiseerd verband. Sporten via de ‘traditionele’ vereniging wordt steeds minder populair. Urban sports behoren tot de ongeorganiseerde vormen van sporten die volop in ontwikkeling zijn. Gemeente Rotterdam ziet kansen om urban sports in te zetten voor het verhogen van sportparticipatie. Om deze kansen te benutten is inzicht nodig in hoe urban sport(er)s eruitzien, wat hen beweegt en wat nodig is om deze sporten te stimuleren. 

Gegevens zijn verzameld met enquêtes en verdiepende interviews. Uit het huidige verkennende onderzoek wordt geconcludeerd dat urban sports de beoefenaars meer brengt dan enkel sport: ze maken onderdeel uit van een community en ze ervaren een positieve invloed op lichaam en geest. De geuite behoeften bieden aanknopingspunten om urban sports te kunnen stimuleren.


Dave Bruggeling

Dave Bruggeling (MSc) studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en youth studies aan de Universiteit Utrecht. Dave werkt sinds 2 jaar bij de gemeente Rotterdam en doet hier met name onderzoek op het gebied van gezondheid, jeugd en welzijn.

Co-auteur

  • Tamara van Batenburg-Eddes