Warme contacten?! Samenwerking tussen kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches om sporten en bewegen van kinderen met een beperking te bevorderen

Samenvatting

In deze presentatie krijgt u antwoord op de onderzoeksvraag: “Welke toolbox, gevuld met hulpmiddelen, kunnen we ontwikkelen zodat kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches elkaar kunnen ondersteunen in het laten participeren van kinderen met beperkingen in beweeg- en sportactiviteiten en wat zijn kritische succesfactoren in de samenwerking?

U krijgt informatie over de aanleiding, ziet de methode (co-design) en ziet een filmpje van de ontworpen app.

Tot slot is het via een QR code mogelijk om in contact te blijven. Deze code is aan het einde van het filmpje te scannen.


Maxime Welten

Maxime Welten (1990) is onderzoeker voor het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (PSO), onderzoekslijn ‘de maatschappelijke impact van sport en bewegen’. Maxime behaalde de bachelor psychologie, rondde de CALO af en studeerde cum laude af bij bestuurskunde (specialisatie sportbeleid en sportmanagement).

Passie voor sociale thema’s, gezondheid en sport in het bijzonder zijn belangrijke drijfveren in het onderzoek. Tot op heden heeft Maxime meegewerkt aan onderzoeken naar aangepast sporten, sociale binding, sociale rechtvaardigheid, de schaduwkanten van sport, geweld in de sport en ledenaantallen.

Expertises

  • (Inclusief) Sport en bewegen
  • Sociale binding en rechtvaardigheid
  • Samenwerken in het sociale domein

Co-auteurs

  • Eline Bolster
  • Christa van Gessel
  • Sander Hermsen
  • Remko van der Lugt
  • Elles Kotte
  • Anita van Essen
  • Manon Bloemen