Beschrijving van het gebruik van een co-design benadering om een toolbox te creëren om sport en bewegen bij kinderen met een fysieke beperking te stimuleren

Samenvatting

De voordelen van het bevorderen van een actieve leefstijl op jonge leeftijd zijn in onderzoek veelvuldig aangetoond. Echter, de meeste kinderen, in het bijzonder degenen met een fysieke beperking, voldoen niet aan de beweegnormen. Het is moeilijk voor kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches om sport en bewegen te faciliteren bij kinderen met een fysieke beperking vanwege vele bestaande barrières. Het inzetten van gedragsmatige interventies binnen de behandeling lijkt mogelijkheden te bieden, alleen missen kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches hiervoor de juiste tools. In dit onderzoek werd door middel van co-design een toolbox ontwikkeld, gevuld met gedragsmatige interventies, om aan deze behoefte te voldoen. Co-design is een collectief creatief ontwerp proces en heeft het potentieel om interventies en tools te ontwikkelen die meer bruikbaar en nuttig zijn voor de potentiele gebruikers.


Eline Bolster

Dr. Eline Bolster is kinderfysiotherapeut. Zij heeft 10 jaar in het Amsterdam UMC gewerkt als kinderfysiotherapeut en daar haar promotieonderzoek gedaan. Dit onderzoek was gericht op het uitvoeren van inspanningstesten bij kinderen met lichamelijke beperkingen. Zij werkt op dit moment als hoofd van de master kinderfysiotherapie opleiding, docent en post-doc onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht. Eline was betrokken bij het ‘wat beweegt jou’ onderzoek waarbij met behulp van een co-design proces verschillende hulpmiddelen voor kinderen, ouders, kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches zijn ontwikkeld. 

Co-auteurs

  • Maxime Welten
  • Manon Bloemen
  • Christa van Gessel
  • Sander Hermsen
  • Remko van der Lugt
  • Elles Kotte
  • Anita van Essen