Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek; aanpak motorische achterstanden van Amsterdamse basisschoolleerlingen

Samenvatting

In het project Gymmermansoogproject ontwikkelde het lectoraat in samenwerking met de gemeente Amsterdam de ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek voor kinderen met een ernstige achterstand in motoriek.

De ondersteuningsroute begint met de signalering van de achterstand door de vakleerkracht bewegingsonderwijs door middel van het toepassen van de 4 Vaardighedentest. Een stoplichtmodel geeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs inzicht in de kinderen die zich leeftijdsconform ontwikkelen (groen), kinderen die een matige motorische achterstand hebben (oranje) en kinderen met een ernstige motorische achterstand (rood). Vervolgens overlegt de vakleerkracht samen met de interne begeleider en eventuele groepsleerkracht de lastvraag van de kinderen met een motorische achterstand. Na consultatie met de ouders wordt besloten het kind met ernstige motorische achterstand door te verwijzen naar de jeugdarts, die kan doorverwijzen naar een kinderarts of kinderfysiotherapie.

Door middel van interviews met vakleerkrachten bewegingsonderwijs, interne begeleiders en jeugdartsen is het prototype Ondersteuningsroute aangepast en verbeterd. Van ongeveer 50% van de ‘rode’ kinderen die de route hebben doorlopen is de motoriek verbeterd van ‘rood’ naar ‘oranje’ en/of ‘groen’.


Dayenne L’abée

Dayenne L’abée is docent onderzoeker op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkt als projectleider voor het lectoraat Bewegen In en Om School, dat onderzoek doet naar de motorische vaardigheden van kinderen en hoe professionals binnen en buiten de school passende ondersteuning kunnen bieden voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Co-auteur

  • Jan Paddenburg