Coach in control: knelpunten die trainer/coaches ervaren bij het monitoren van sporters

Samenvatting

Trainers en coaches hebben steeds meer mogelijkheden om gegevens te verzamelen voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden. Bij het verzamelen en interpreteren van deze gegevens ervaren vele coaches knelpunten. Het oplossen van deze knelpunten staat binnen het RAAK-publiek project Coach in Control centraal. Input van coaches wordt gebruikt om een feedback dashboard en scholing te ontwerpen.

Een eerste stap in het ontwerpgerichte onderzoek is het achterhalen van knelpunten en verkenning van ontwerpvereisten voor het dashboard en de scholing. Bij trainer/coaches is het belang en complexiteit van individuele trainingssturing en prestatieontwikkeling en inzicht in knelpunten rondom monitoring en scholing achterhaald middels een enquête.

De resultaten bevestigen de beelden die verschillende experts vooraf al uitspraken. Tijd blijkt een van de grootste knelpunten in het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens. Het gebruik van verzamelde gegevens heeft als belangrijkste doelen om de ontwikkeling van de sporter te kunnen volgen en de training individueel aan te passen.


Jos Goudsmit

Jos Goudsmit (1982) is docent en onderzoeker in het lectoraat Move to Be bij Fontys Sporthogeschool en promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met zijn expertise binnen motorisch leren en hardlopen doet hij onderzoek naar het verbeteren van de hardlooptechniek middels wearables en feedback. Hiermee wil hij recreatieve hardlopers ondersteunen om met meer plezier hardlopen om de drop-out te verminderen. Binnen coach in control draagt hij bij aan de ontwikkeling van scholing en een feedback dashboard voor coaches.

Co-auteurs

  • Berry van Holland
  • Ruby Otter
  • Steven Vos