Coach in Control – Monitoren en sturen van training: wensen en behoeften van de topsportcoach

Samenvatting

Take home message: Een coach heeft niet veel parameters nodig om inzicht te krijgen in de prestatie van zijn/haar sporters, maar de keuze voor die parameters is essentieel.

In deze presentatie wordt ingegaan op wensen en behoeften van topsportcoaches ten aanzien van het monitoren van prestatiegegevens (zowel training, als testen, als wedstrijden). Wat is voor hen belangrijk om te monitoren en hoe zien zij deze gegevens graag terug in bijvoorbeeld een dashboard? Deze en andere vragen passeren de revue en geven handvatten voor andere coaches in hun trainingsbegeleiding. Daarnaast geeft het input voor de (door)ontwikkeling van de huidige dashboards.


Berry van Holland

Berry van Holland heeft een achtergrond in de Bewegingswetenschappen en is gepromoveerd op het onderwerp Duurzame inzetbaarheid van werknemers. Momenteel is Berry werkzaam als docent-onderzoeker voor de Hanzehogeschool Groningen. Zijn werkzaamheden bevinden zich, in zowel onderwijs als onderzoek, op de thema’s ‘Actieve & Gezonde Leefstijl’ en ‘Prestatie in Sport & Werk’. Onderwerpen die daarbij steeds meer naar voren komen zijn ‘Citizen science’ en ‘Bewegen in de openbare ruimte’.

Co-auteurs

  • Ruby Otter
  • Jos Goudsmit
  • Johan de Jong