Kwetsbare personen in coronatijd: hoe willen zij sporten en bewegen?

Samenvatting

In de huidige coronatijd is een spanning merkbaar tussen enerzijds het aanpassen of zelfs stilleggen van het sport- en beweegaanbod door de landelijke overheid, en anderzijds het benadrukken van een gezonde leefstijl met voldoende beweging door experts. Deze spanning speelt extra voor kwetsbare personen, zoals ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid. Voor organisatoren van sport- en beweegaanbod voor deze groepen is het waardevol om de behoeften en wensen van hun deelnemers met betrekking tot sporten en bewegen in deze coronatijd op te halen, zodat zij een zo passend mogelijk aanbod kunnen organiseren. In deze presentatie wordt ingegaan op de wensen en behoeften van deelnemers aan OldStars walking football en hockey (Nationaal Ouderenfonds, doelgroep ouderen) en de Nationale Diabetes Challenge Light 2020 (Bas van de Goor Foundation, doelgroep personen met kwetsbare gezondheid). Ook worden resultaten belicht vanuit een breder perspectief, zodat ook andere organisatoren van sport- en beweegaanbod voor deze groepen ervan kunnen leren. 


Jorien Slot-Heijs

Jorien Slot-Heijs werkt als onderzoeker bij het Mulier Instituut. Als bewegingswetenschapper werkt zij binnen de teams ‘leren bewegen’ en ‘gezondheid’ aan onderzoeken waarin de relatie tussen bewegen en gezondheid centraal staat. Zo houdt zij zich onder andere bezig met de monitoring en evaluatie van sport- en beweegprogramma’s, zoals The Daily Mile, en JOGG. Ook valt het onderwerp buitenspelen onder de portefeuille van Jorien.

Co-auteurs

  • Corry Floor
  • Mirjam Stuij
  • Dorine Collard
  • Johan Annema
  • Mariëlle Durieux