Een longitudinaal onderzoek naar beweeg- en zitpatronen van kinderen en de rol van de gymles: draait het allemaal om beweegplezier?

Samenvatting

Er is een maatschappelijk besef dat een actieve leefstijl, met voldoende alledaagse fysieke inspanning en het vermijden van langdurig zitten, belangrijk is. Maar ondanks dit besef voldoet 44% van de basisschoolkinderen in Nederland niet aan de aanbevolen beweegrichtlijnen. Om een actieve leefstijl bij kinderen te bevorderen is inzicht nodig in het beweeg- en zitgedrag van kinderen én in de factoren die deze gedragingen beïnvloeden. En dat is precies waar het in het onderzoek dat hier gepresenteerd wordt om ging; een longitudinaal onderzoek naar de associaties tussen satisfactie van psychologische basisbehoeften in de gymles, beweegplezier, motorische vaardigheid, matig-tot-zware fysieke activiteit en sedentair gedrag van basisschoolkinderen (8-11 jaar), rekening houdend met geslacht, leeftijd en BMI. In de presentatie komen de methode, resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek aan bod.


Anoek Adank

Anoek Adank is op Fontys Sporthogeschool werkzaam binnen de bacheloropleiding leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en het lectoraat Move to Be. Ze is afgestudeerd aan de ALO Tilburg en behaalde haar master in psychologie en geestelijke gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg. Ze onderzoekt als promovenda aan de Technische Universiteit Eindhoven de invloed van fysieke, sociale en beleidsmatige kenmerken van de gymles op het beweeg- en sedentair gedrag van basisschoolkinderen. De longitudinale SALTO-studie (Stimuleren van een Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs) ligt hieraan ten grondslag.

Co-auteurs

  • Dave van Kann
  • Teun Remmers
  • Stef Kremers
  • Steven Vos