Sportkundigen ontwikkelen eHealth interventies in de nieuwe online module ‘Gedragsverandering en leefstijlinterventie met behulp van eHealth’

Samenvatting

Sportkunde docent Katja Braam neemt je mee in de ontwikkeling van de interactieve intervention mapping en eHealth module voor derdejaars studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland. Hierin zijn persoonlijke en groepsopdrachten, theorie, praktijk en ondersteuning geborgd. Ze neemt je mee in de ontwikkeling van de module, toont de gelaagdheid en de vrije opbouw en beargumenteert hoe de opzet extra kan bijdragen aan het leerproces van de student.


Katja Braam

Katja Braam is wetenschappelijk onderzoeker en docent bij de opleiding Sportkunde van Hogeschool Inholland te Haarlem. Zij werkt samen met collega docenten aan de ontwikkeling van nieuw onderwijs, interventies en livinglabs. Binnen haar werkveld brengt zij praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar. Dit doet zij door problemen uit de praktijk voor te leggen in het onderwijs en samen met studenten en docenten te onderzoeken welke oplossingen passend zijn voor het probleem.

Co-auteurs

  • Margot Koeneman
  • Ybranda Koster
  • Jeroen Bottema
  • Pieter Swager
  • Renske de Beijer
  • Laurence Alpay
  • Joan Dallinga