Physical fitness and psychosocial health in healthy adolescents (12-15 years)

Samenvatting

Wilt u weten wat de relatie is tussen fysieke fitheid en de mentale gezondheid bij jongeren? Dan kunt u zeker deze presentatie bekijken. Ongeveer 10-20% van de jongeren heeft mentale problemen. Door de snelle fysieke en hormonale veranderingen in deze leeftijdsgroep is het niet verwonderlijk dat in deze periode de mentale klachten grotendeels hun oorsprong vinden. Fysieke activiteit lijkt een positief effect te hebben op het verbeteren van het zelfbeeld van jongeren en het verminderen en voorkomen van mentale klachten. Tijdens deze presentatie gaan we in op de concepten fysieke fitheid en mentale gezondheid. Daarnaast worden de eerste resultaten uit het onderzoek Move to Improve besproken. Tijdens dit onderzoek is er gekeken of er een verband is tussen de fitheid van de jongeren en hun mentale gezondheid.


Barbara Haverkamp

Barbara Haverkamp is bezig met een promotieonderzoek, aan het UMCG en de VU, waarbij zij kijkt naar relaties tussen fysieke fitheid en cognitieve functies, schoolvaardigheden en mentale gezondheid bij jongeren (12-15 jaar). Afgelopen schooljaar is er een beweeginterventie (Move to Improve) uitgevoerd bij diverse middelbare scholen om te kijken naar de mogelijke effecten in deze doelgroep in Nederland. Haar resultaten worden de komende tijd geanalyseerd en de eerste bevindingen worden tijdens de DSO gepresenteerd.

Co-auteurs

  • Esther Hartman
  • Jaap Oosterlaan