Effect van een scholingsprogramma op docentvaardigheden voor het stimuleren van zelfregulatie in de gymles

Samenvatting

In deze videopresentatie maak je kennis met de cursus “Zelfregulatie stimuleren in bewegingsonderwijs en jeugdsport”.  We schetsen de ontwikkeling van de cursus aan de hand van een ontwerpgerichte onderzoek aanpak met diverse stakeholders. We gaan in op de inhoud van de cursus: hoe creëer je als docent een authentieke beweegomgeving voor het stimuleren van zelfregulatie? En hoe begeleid je leerlingen of sporters om zelfregulatievaardigheden te ontwikkelen door de inzet van scaffolding technieken en contingent lesgeven? Tot slot presenteren we de resultaten van onderzoek naar de effecten van de cursus op de didactische vaardigheden van docenten en op het door de leerlingen ervaren lesgeefgedrag.


Alien van der Sluis

Alien van der Sluis is onderzoeker bij het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap (LPSW) van de Hanzehogeschool. Ze ontwikkelt en onderzoek interventies gericht op het stimuleren van een actieve gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.

Co-auteurs

  • Ingrid van Aart
  • Arjan Pruim
  • Remo Mombarg