Bekijk het maar! Praktijkonderzoek naar implementatie van positieve videofeedback bij een jeugdteam van PEC Zwolle

Samenvatting

Bij PEC Zwolle is geëxperimenteerd met een innovatieve en positieve manier om videofeedback te implementeren in de coaching. Waarbij middels praktijkonderzoek op een kwalitatieve manier data is verzameld.

De volgende onderzoeksvraag is gesteld: Op welke manier kan positieve videofeedback in de praktijk worden geïmplementeerd en hoe ervaren trainers en jeugdige sporters dit?   

Er is geconcludeerd dat de interventie bruikbaar was voor de trainers en de speelsters en zij zagen hoe dit het leerproces zou kunnen ondersteunen. Het blijkt belangrijk dat de kern van de feedback, namelijk het compliment, goed wordt ingebed in de visie en stijl van coaching. Trainer en speelsters waren sterk geneigd om op zoek te gaan naar verbeterpunten. Doorontwikkeling van de interventie zou ertoe kunnen leiden dat het vanuit een compliment samen met de speelster een vervolgstap wordt besproken. Verder is het van belang om trainers goed toe te rusten voor het voeren van feedbackgesprekken


Sebastiaan Borgardijn

Sebastiaan Borgardijn is werkzaam als Technisch Manager van PEC Zwolle Vrouwen. Daarnaast is hij als Sportmanager Vrouwenvoetbal verbonden aan het Centre for Sports and Education. In beide organisaties is hij ook al ruim 10 jaar trainer/coach van verschillende (jeugd-)teams.

Co-auteur

  • Marieke Fix