Sport en bewegen in de eigen buurt: een kwart van de volwassenen (26%) neemt deel aan sportieve activiteiten in zijn/haar eigen buurt

Samenvatting

Sport en bewegen in de buurt van het eigen huis is iets wat al jaren wordt gepromoot en gefaciliteerd door de overheid met de inzet van buurtsportcoaches.

In deze tijd met coronabeperkingen is sport en bewegen in de eigen buurt een belangrijke manier om voldoende te bewegen. Er is echter een groeiende onbekendheid onder buurtbewoners met sport- en beweegactiviteiten in de buurt (31% in 2014 naar 38% in 2020). Maar wanneer ze bekend zijn met de activiteiten nemen zij in de loop van de jaren wel vaker deel (30% in 2014 naar 42% in 2020). In de coronatijd (voorjaar 2020) zeggen veel mensen (44 procent v/d volwassenen en 62 procent v/d kinderen) hun sportgedrag in de buurt te hebben aangepast.

Er liggen veel kansen om mensen dichtbij huis beweegmogelijkheden te geven. Buurtsportcoaches en buurtgenoten zelf kunnen juist nu, samen met andere partijen, sport- en beweegactiviteiten in de buurt promoten en waar nodig opzetten. Dit biedt ook kansen voor de langere termijn.


Wikke van Stam

Wikke van Stam is als bewegingswetenschapper en sportpsycholoog geïnteresseerd in de motivatie van mensen om wel of juist niet te sporten/bewegen. Als onderzoeker bij het Mulier Instituut monitort Wikke de Brede Regeling Combinatiefuncties, een landelijk programma waarmee gemeenten buurtsport- en cultuurcoaches kunnen aanstellen om mensen in hun eigen omgeving in beweging te krijgen en voor iedereen een passend sport- of cultuuraanbod te creëren. Ook is zij expert in de lokale monitoring en evaluatie van buurtsportcoachbeleid en is zij als monitoring en evaluatie-expert betrokken bij Jongeren op Gezond Gewicht.

Co-auteur

  • Eva Heijnen