Deel van het spel? Een studie naar de normalisering van gokken in Vlaamse sportclubs

Samenvatting

Gokken is een populaire en zichtbare kwestie in sport. Desondanks is weinig geweten over gokgedrag en -percepties binnen sportclubs. Steunend op de normaliseringstheorie bestudeert deze bijdrage (a) de prevalentie van (probleem)gokken, (b) de risicofactoren voor probleemgokken, (c) de normalisering van gokken en (d) de percepties omtrent gokbeleid in Vlaamse sportclubs. Samen met VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) werd een survey verspreid die uiteindelijk door 817 leden van een sportclub werd ingevuld. Analyses tonen een hogere prevalentie van zowel gokken als probleemgokken in sportclubs aan t.o.v. de samenleving in haar geheel. Een man, 26-35 jaar oud en betrokken in voetbal kwam naar voren als risicofactor voor probleemgokken. De normalisering van gokken werd tevens geïllustreerd door de beschikbaarheid van sportweddenschappen en door frequente gesprekken met sportvrienden. Hoewel een beleid rond gokken meestal afwezig is in sportclubs, toonden respondenten een groot draagvlak voor preventiemaatregelen. Deze inzichten kunnen publieke autoriteiten en sportorganisaties helpen om negatieve uitwassen van gokken te voorkomen.


Bram Constandt

Bram Constandt is een postdoctoraal onderzoeker aan de UGent. Zijn onderzoek focust hoofdzakelijk op ethische kwesties in de sport en op de manier waarop sportorganisaties met die kwesties (kunnen) omgaan. Zijn onderzoek naar gokgedrag in sportclubs werd recent bekroond met de 2020 New Researcher Award (NRA) van de European Association for Sport Management (EASM). In 2019 promoveerde hij aan de UGent met een doctoraatsverhandeling over ethiekmanagement in voetbalclubs. Voordien behaalde hij masterdiploma’s geschiedenis (UGent) en overheidsmanagement en -beleid (KU Leuven).

Co-auteurs

  • Jolien Moernaut
  • Johan Rosiers
  • Annick Willem