Sporten voor iedereen! Wat wil ‘iedereen’?

Samenvatting

Op vitale sportparken is het wenselijk om diverse (sport)activiteiten aan te bieden. Activiteiten voor iedereen, maar wat wil ‘iedereen’? Het doel van dit onderzoek in Lingewaard was het in kaart brengen van “de wensen en behoeften van bezoekers en potentiële bezoekers van vitale sportparken ten aanzien van faciliteiten en activiteiten”. De onderzoeksmethodiek betreft inspiratieboeken. Deze inspiratieboeken zijn een variant op de cultural probes methodiek van design thinking. Tussen mei 2019 en oktober 2020 zijn inspiratieboeken verspreid in verschillende kernen in Lingewaard. Elke serie boeken had een specifieke onderzoeksfocus. De bijdragen zijn geanalyseerd door middel van affinity mapping. De resultaten uit de inspiratieboeken hebben de verschillende vitale sportparken inzicht gegeven in de gewenste sportfaciliteiten en sportactiviteiten evenals in de barrières en motieven om deel te nemen aan (sport)activiteiten. De inspiratieboeken zijn een bruikbaar onderzoeksinstrument gebleken om in gezamenlijkheid ideeën te genereren en inspiratie op te doen. Het is een passende onderzoeksmethodiek voor participatief onderzoek in de context van sport en bewegen.


Sanne Cobussen

Sanne Cobussen (1983) studeerde SPECO bij Fontys Hogescholen en behaalde de Master Strategic Management aan de Tilburg University. Sinds 2007 is zij als docent/onderzoeker in dienst bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze is werkzaam bij het expertiseteam Sporteconomie & Strategisch Sportmanagement. Haar expertises betreffen de professionalisering van (sport)organisaties, beleidsontwikkeling en financiële verslaglegging. Vanaf 2020 is ze projectleider/onderzoeker van het Living Lab Lokaal Sportakkoord Lingewaard. Samen met Arnoud van de Ven schreef ze het boek Sportbeleid in Nederland.   

Co-auteur

  • Arnoud van de Ven