De WijkBeweegKaart: ophalen van wensen en behoeften

Samenvatting

Wanneer we kijken naar cijfers van sport en recreatie worden er vaak cijfers zoals verenigingsleden, sportbeoefening en hobby beoefening weergegeven. Zeker relevante informatie om een wijksituatie te inventariseren. Maar hoe kom je nu aan onafhankelijk onderbouwde data van de behoeften en situatie van inwoners? Hoe krijg je de wensen en ideeën op specifieke locaties in wijken/buurten in kaart? En welk beweeg/persoonlijk profiel hebben die moeilijk bereikbare mensen uit aandachtswijken, die juist deze wensen en behoeften hebben?

Deze specifieke informatie is nodig om desinvesteringen in beweegstimulering te voorkomen en draagvlak te creëren om plannen door te kunnen voeren in een bepaald gebied of locatie.

Met de “WijkBeweegKaart” methode willen we dit aanpakken!


Lars van Raaij

Lars van Raaij, Sportkunde afgestudeerd en werkzaam als projectmanager bij het InnoSportLab Sport & Beweeg. Binnen mijn werkzaamheden coördineer ik innovatieprojecten die leiden tot beweegstimulering. Voor gemeenten verricht ik onderzoek om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten en het effect van interventies aantoonbaar te maken.

Co-auteurs

  • Harmen Bijsterbosch
  • Maxime Verdijk