Het zorgpad richting een passend sport- en beweegaanbod voor mensen met reuma

Samenvatting

De presentatie heeft betrekking op de kwantitatieve en kwalitatieve studie naar de manier waarop zorgprofessionals een rol spelen in het vergroten van de sport- en beweegparticipatie van mensen met reuma. Allereerst zal het belang van bewegen voor mensen met reuma worden besproken. Vervolgens zal het doel van het onderzoek worden beargumenteerd en zal de methode worden toegelicht. De resultaten zullen aan de hand van een visualisatie worden gepresenteerd. Hier zullen de verschillende bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op het begeleidingsproces van zorgprofessionals richting een sport- en beweegactiviteit benoemd worden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is er advies gegeven. Middels de aanbevelingen en de verkregen inzichten wordt er gestreefd naar een betere aansluiting van de zorg op sport om de sport- en beweegparticipatie van mensen met een reumatische aandoening de komende jaren te verhogen.


Jeanine Kraaijeveld

Jeanine Kraaijeveld is een gepassioneerde sport- en bewegingsdeskundige. Ze streeft ernaar anderen te inspireren en motiveren bij het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl op het gebied van beweging, sport, voeding en ontspanning. Zo heeft ze haar eigen onderneming waarbij ze o.a. mensen training geeft en bootcamp retraites organiseert, is ze werkzaam als sportdocent en heeft ze in 2020 een boek geschreven waarmee ze mensen zowel letterlijk als figuurlijk in beweging brengt.

Co-auteurs

  • Guus Rougoor
  • Jasmijn Holla