De invloed van percepties van de directe woonomgeving op beweeggedrag: Context-specifieke analyses op basis van GPS, GIS en accelerometrie

Samenvatting

In deze video worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen de ervaren beweegvriendelijkheid van de omgeving en het beweeggedrag. Hiervoor zijn gedurende een week ongeveer 750 volwassenen gevolgd met een beweegmeter en GPS-logger. Daarnaast is er data verzameld over de ervaren beweegvriendelijkheid van de omgeving en de ervaren gezondheid van deze personen. De resultaten laten zien dat er verschillen zijn in de relatie tussen de ervaren omgeving en beweeggedrag voor hoger- en lager opgeleiden en voor mensen met en zonder gezondheidsproblemen. We vergelijken in dit onderzoek niet alleen deze subgroepen. We laten ook zien waarom het belangrijk is om bij dit soort vraagstukken context-specifieke meetmethoden te gebruiken.


Nicole Stappers

Nicole Stappers, MSc,  is promovenda op de afdeling Gezondheidsbevordering binnen de School of Nutrition and Translational Research in Metabolism (NUTRIM) aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoekt richt zich met name op de effecten van de gebouwde en sociale omgeving op de fysieke activiteit en ervaren gezondheid van volwassenen. Dit doet ze middels een natuurlijk experiment in het gebied rondom de voormalige A2 in Maastricht, de Groene Loper.

Co-auteurs

  • Jasper Schipperijn
  • Stef Kremers
  • Marleen Bekker
  • Maria Jansen
  • Nanne de Vries
  • Dave Van Kann