How is the issue of intersex athletes in elite sports positioned in research between 2000-2020? – A systematic review

Samenvatting

Interseksualiteit is een complexe kwestie in de samenleving. Vooral in de topsport voor vrouwen heeft het zich ontwikkeld tot een van de meest controversiële vraagstukken. Ondanks de toenemende aandacht voor diversiteit, ontbreekt een aanpak die vrij is van alle vormen van discriminatie, vernedering en uitsluiting. Wetenschap wordt beschouwd als een van de belangrijke stakeholders ter ondersteuning van besluitvorming en beleidsvorming binnen het vraagstuk van interseksualiteit en sport. In de wetenschap lijkt er echter geen eenduidigheid in de benadering van interseksualiteit in topsport. Tijdens de presentatie wordt een overzicht gegeven hoe interseksualiteit is gepositioneerd in relatie tot topsport in de wetenschappelijke publicaties tussen 2000-2020. Dit overzicht beoogt bij te dragen aan een ​​beter inzicht in de verschillende aspecten en onderliggende waarden die relevant zijn vanuit wetenschappelijk perspectief en kan mogelijk dienen als uitgangspunt bij de zoektocht naar een solide oplossing voor de toekomst.


Irene Faber

Irene Faber werkt momenteel als postdoc fellow bij het Sport Science Institute van de Carl von Ossietzky University Oldenburg  in Duitsland. Ze promoveerde in 2016 met haar proefschrift ‘Diamonds in the rough – searching for high potential in youth table tennis players’ aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Haar huidige onderzoek richt zich op talentidentificatie en -ontwikkeling in jeugdsport. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse Tafeltennis Bond met de portefeuille ‘Sportparticipatie’ waar inclusiviteit en diversiteit belangrijke speerpunten zijn.  

Co-auteurs

  • Marisa Jensen
  • Joerg Schorer