Effecten van de KEIGAAF interventie op de BMI z-score, het beweeggedrag en voeding van basisschoolkinderen na 2 jaar

Samenvatting

In deze presentatie worden de effecten van de KEIGAAF-interventie op het gewicht en beweeggedrag van basisschoolleerlingen na 2 jaar getoond. KEIGAAF is een veranderingenaanpak gericht op scholen en hun omgeving. In de KEIGAAF werkwijze staat een optimale wisselwerking tussen top-down en bottom-up centraal waarin de school en haar partners zelf het eigenaarschap van de aanpak oppakken. De aanpak is speciaal ontwikkeld om recht te doen aan de context van een school.

De KEIGAAF-aanpak heeft geleid tot een breed pallet aan initiatieven op het gebied van beweegstimulering en stimuleren van gezonde voeding op deelnemende scholen. Na 2 jaar bleek dit pallet aan initiatieven te hebben geleid tot een positief effect op de hoeveelheid matig-tot-zware fysieke activiteit van leerlingen en een gunstigere ontwikkeling van het gewicht. Een goede samenhang tussen de initiatieven bleek van grote invloed voor het bereiken van positieve effecten.


Dave van Kann

Dave Van Kann (PhD) is docent / onderzoeker bij Fontys Sporthogeschool, lectoraat Move to Be. Zijn onderzoeksthema’s richten zich vooral op de invloed van de omgeving op het beweeggedrag van kinderen en hoe veranderingen in de (school)omgeving succesvol kunnen worden ontwikkeld en doorgevoerd. Tevens is hij opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs bij Fontys Sporthogeschool en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering.

Co-auteurs

  • Sacha Verjans-Janssen
  • Sanne Gerards
  • Stef Kremers
  • Steven Vos
  • Maria Jansen