Do parenting practices moderate the association between de physical neighbourhood environment and children’s physical activity levels?

Samenvatting

In deze presentatie wordt ingezoomd op de relatie tussen de fysieke omgeving rondom school en de opvoedpraktijken die thuis plaatsvinden en het beweeggedrag van basisschoolleerlingen. Daarnaast wordt gekeken naar de interactie tussen beide omgevingsinvloeden en wat hiervan de invloed is op het beweeggedrag. De relaties worden hierin over meerdere momenten in de tijd getoetst om te toetsen wat de lange(re) termijn invloeden hiervan zijn op het beweeggedrag van kinderen.

De belangrijkste conclusie uit deze studie is dat de beide typen omgeving, oftewel de fysieke schoolomgeving en de opvoedpraktijken thuis, interacteren en daarmee het beweeggedrag van kinderen beïnvloeden. Kinderen hebben baat bij een fysieke omgeving die hen uitdaagt om te bewegen, maar de invloed van deze omgevingsfactoren komt alleen goed tot uiting wanneer het kind thuis ook voldoende wordt ondersteund om actief te zijn. Gelijktijdige aandacht voor de fysieke en sociale omgeving waaraan een kind wordt blootgesteld, lijkt dan ook van groot belang voor de effectiviteit van interventies. 


Sanne Gerards

Sanne Gerards (PhD) is universitair docent bij Maastricht University, vakgroep Gezondheidsbevordering. Haar onderzoeken richten zich vooral op de rol die ouders vervullen in de opvoeding en de invloed daarvan op de leefstijl van kinderen. Tevens richt zij zich op de uitdaging om ouders meer betrokken te krijgen bij leefstijlinterventies voor kinderen.

Co-auteurs

  • Dave van Kann
  • Stef Kremers
  • Maria Jansen
  • Jessica Gubbels