Verbinding van zorg en sport: Bewegen op Recept

Samenvatting

Bewegen op Recept (BOR) is een multidisciplinaire interventie die binnen de gezondheidszorg wordt ingezet om mensen met een chronische aandoening en beweegarmoede te bereiken en onder begeleiding te stimuleren om meer te sporten en bewegen. Patiënten worden door een huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut doorverwezen naar sportactiviteiten die worden georganiseerd door sportprofessionals in de wijk. Een dergelijke samenwerking tussen zorg en sport is relatief nieuw. Binnen BOR is de buurtsportcoach de schakel tussen de zorgprofessional en sportaanbieder om zorg en sport met elkaar te verbinden. In de videopresentatie wordt ingegaan op de ervaringen van zorg- en sportprofessionals met deze nieuwe verbinding. Deze ervaringen zijn opgehaald in een actie ondersteunend onderzoek onder zorg- en sportprofessionals waarin is ingegaan op de tevredenheid, ervaringen, succesfactoren en belemmeringen in de uitvoer van BOR.


Kirsten Gutter

Kirsten Gutter is junior onderzoeker bij het Mulier Instituut. Als interdisciplinair sociaal wetenschapper houdt zij zich bezig met de thema’s sporten en bewegen, gezondheid, diversiteit en sportcultuur. Binnen deze thema’s voert zij kwalitatief, praktijkgericht onderzoek uit naar de opbrengsten en evaluatie van sport- en beweeginterventies en sport- en beweegbeleid.

Co-auteur

  • Dorine Collard