A network perspective on living labs for more inclusive sporting encounters for socially vulnerable people

Samenvatting

Hoewel deelname aan sport en bewegen gezien wordt als een belangrijk middel voor de inclusie van mensen in een sociaal kwetsbare situatie, delen zij niet of niet structureel mee aan sportactiviteiten die gelegenheid tot ontmoetingen bieden. Living labs hebben de belofte in zich om nieuwe concepten, processen en routines te co-creëren die sportieve ontmoetingen voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie meer inclusief kunnen maken. In deze presentatie wordt het living lab concept belicht vanuit een netwerk perspectief. Er wordt ingezoomd op de netwerkstructuren en interacties tussen de diverse stakeholders in twee living labs van het ‘Calibrating Inclusive Sporting Encounters’ project om de toepassing van dit concept in de praktijk beter te begrijpen.


Iris Geerts

Iris Geerts is als promovendus verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek maakt deel uit van het project ‘Calibrating Inclusive Sporting Encounters’ (ZonMw), dat zich richt op de vraag hoe sportieve ontmoetingen meer inclusief gemaakt kunnen worden voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie. Iris onderzoek dit vanuit een organisatienetwerk perspectief met behulp van sociale netwerk analyse en etnografie.

Co-auteur

  • Maikel Waardenburg