Welkom


Ben jij er online bij op 12 november?
Ga direct naar de inschrijving en reserveer alvast een plekje.

De Dag van het Sportonderzoek 2020 gaat door.
DSO Online op 12 november.

Goed nieuws. De Dag van het Sportonderzoek gaat door! Maar vanwege alle onzekerheden als gevolg van het Corona-virus heeft de organisatie van de DSO2020 besloten het evenement online te laten plaatsvinden. 

Spreker Koert van Mensvoort zal zijn keynote online uitspreken en ook is er voorzien in een aantrekkelijke manier van de abstract-presentaties. In dat concept ben je als deelnemer in staat om zo veel presentaties bij te wonen als je wilt.
Lees verder op deze pagina meer over het programma.

KOSTEN

De kosten voor dit online evenement neemt de organisatie geheel voor haar rekening. Dat betekent dat jij kosteloos kunt deelnemen.
Schrijf je nu in en ben verzekerd van jouw online deelname.

Thema DSO Online

Het centrale thema van DSO Online is ‘Iedereen aan zet!’.

Burgers nemen initiatief om invulling te geven aan hun sport- en beweeggedrag, worden steeds vaker gevraagd om actief mee te denken om hun eigen situatie te veranderen én zijn ook meer en meer een betrokken partij bij onderzoek en dataverzameling.

In een tijd waarbij problemen steeds complexer worden, zoals de actuele situatie van sport in een 1,5m-maatschappij, lijken creatieve oplossingen de enige uitweg. Wat zeker lijkt te zijn is dat we de oplossing niet meer vinden in ons eigen domein of onze eigen sector en dat we middels co-creatie elkaar inspireren tot niet eerder bedachte antwoorden. Burgerparticipatie bij onderzoeks- en ontwikkelprojecten leidt tot vele voordelen. Van opschaling tot betrokkenheid en van ontwikkeling van nieuwe methoden tot meer begrip voor beleid en wetenschap.

In de sport- en beweegwereld zien we de eerste stappen met deze vorm van onderzoek in de vorm van living labs en (andere) participatieve onderzoeksmethoden waarbij de burger nauw betrokken wordt. Welke kansen zien we nog meer?

Keynote spreker

Koert van Mensvoort

Dr. Koert van Mensvoort is een computerwetenschapper, kunstenaar en filosoof en directeur van Next Nature Network. Hij is een vrije denker die het concept Next Nature ontwikkelde. Het concept draait om het idee dat onze technologische omgeving zo complex, alomtegenwoordig en autonoom is geworden, dat deze het best kan begrepen worden als een natuur op zichzelf. 

Koert van Mensvoort is auteur van een groot aantal boeken waaronder Next Nature, Save the Humans, Pyramid of Technology, What You See Is What You Feeling, Natuur 2.0 en het In Vitro Meat Cookbook. Hij is een veelgevraagd spreker met meer dan 300 keynote lezingen verspreid over zes continenten.

In zijn keynote wil hij een paradigm shift tot stand brengen bij de deelnemers aan de Dag van het Sportonderzoek. Er wordt een rijker natuur- en technologiebegrip uitgedragen en suggesties gedaan hoe technologie en biologie beter met elkaar in balans gebracht worden. Niet terug, maar vooruit naar de natuur!

 

 

Programma

Het compacte programma van DSO Online doet in aard en karakter  
evenveel recht aan het evenement als de fysieke variant. 
Koert van Mensvoort’s keynote (nu waarschijnlijk relevanter dan ooit) inclusief een vraagsessie, meerdere actuele themadiscussie’s van een aantal van onze stakeholders, waaraan je live en actief kunt deelnemen. Als klap op de vuurpijl, ben je in staat om alle presentaties van de toegelaten abstracts, op basis van jouw interesse, on-demand te bekijken. 

Zodra er meer bekend is over de tijdsindeling van DSO Online vind je dat hier terug. 

Inschrijven voor DSO Online

Early Bird
0
 • Studenttarief € 0
 • 15 mei – 31aug
Regular Bird
0
 • Studenttarief € 0
 • 1 – 30 sept
Late Bird
0
 • Studenttarief € 0
 • 1 – 31 okt

Wij helpen je graag bij het doen van een groepsreservering (+ 10 personen). Neem contact op met de organisatie.

De deelname aan dit evenement is kosteloos. Heb je al eerder tegen betaling ingeschreven dan ontvang je het volledige inschrijfgeld retour. Inschrijven als deelnemer blijft echter een voorwaarde om deel te kunnen nemen, de live stream en de on-demand presentatie-video’s te kunnen bekijken 

Abstracts

Voorwaarde en procedure

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld op kwaliteit door een wetenschappelijke commissie. Voor het indienen van de abstracts zijn er inmiddels twee termijnen verstreken. 
Per 1 oktober verloopt de laatste termijn. Stuur je abstract dus NU in. Uiterlijk twee weken na deze respectievelijke data wordt bekend gemaakt welke abstracts geaccepteerd worden voor presentatie op de DSO Online. 

Inschrijven na acceptatie

De data van bekendmaking van acceptatie zijn gekoppeld aan de inschrijvingsperiodes. Na bekendmaking van acceptatie van jouw abstract heb je (minimaal) twee weken de tijd om jouw inschrijving voor de DSO Online in orde te maken. 
Met het bericht van acceptatie ontvang je ook de instructies waarmee je de presentatie-video kunt samenstellen. 
Wil je eerder weten met welke kaders je rekening moet houden en hoe we je daarin kunnen faciliteren, neem dan contact met de organisatie van DSO Online. 

LET OP: We hebben gekozen voor drie indienperiodes voor de abstracts. In tegenstelling tot heel wat andere congressen en conferenties blijven deze data vast staan en wordt de indientermijn NIET verlengd.

Abstract ingezonden voorReactie uiterlijk
1 juli15 juli
1 september15 september
1 oktober15 oktober

Abstractbook

Deze abstracts worden (mits inschrijving van de auteur voor DSO Online en ingediende video-presentatie) exact in het (digitale) abstractbook weergegeven zoals ingestuurd. Voor de abstracts is een vast format voorzien. 

Abstract kunnen ingediend worden voor de volgende thema’s:

 • Sport en bewegen voor iedereen; beweegdeelname, sport- beweegbeleid, sociale cohesie, aangepast sporten
 • Sport en bewegen voor je gezondheid; gezond opgroeien, gezond ouder worden, 
 • Sport en prestatie; training, coaching, meten en monitoren, aangepast sporten, innovatie
 • Sport en beleving; accommodaties, evenementen, aanbieders, beweegvriendelijke omgeving
 • Sport en ruimte
 • Lichamelijke opvoeding; bewegingsonderwijs, bewegen in en rond school
 • Onderzoeksmethoden, innovatie en technologie

Indienen abstracts

Abstracts mogen niet meer dan 600 woorden bevatten (exclusief referenties). Er kan maximaal 1 figuur/foto/tabel in het abstract worden opgenomen. Alle abstracts moeten in het Nederlands of Engels zijn geschreven en moeten het vaste template volgen.  Abstracts worden ingediend via EasyChair. Download het abstract-template

Nacht van het Sportonderzoek

In 2013 werd in Eindhoven, voorafgaand aan de Dag van het Sportonderzoek, de eerste editie van de Nacht van het Sportonderzoek georganiseerd. De Nacht heeft voornamelijk als doel om deelnemers aan de Dag van het Sportonderzoek de voorafgaande avond informeel samen te brengen en networking te stimuleren.  

Zoals je zult begrijpen wordt de Nacht van het Sportonderzoek dit jaar niet georganiseerd.

Over DSO

De Dag van het Sportonderzoek is een landelijk congres vóór en dóór onderzoekers en beleidsmakers. Inspirerende keynote sprekers en parallelle sessies bieden gelegenheid voor inhoudelijke verdieping en discussie.

De DSO is een initiatief van het Mulier Instituut en wordt mede ondersteund door het Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Hogescholen Sport Overleg. 

Contactgegevens

Daniëlle Puts

Heb je vragen rondom de DSO Online neem dan contact met de organisatie per email via dit contactformulier, telefonisch of voor een korte vraag via WhatsApp. Danielle zal uw vragen oppakken en (laten) beantwoorden.

Telefoon: 08850-86133 
Whatsapp: 06-42734276

Contactformulier